Телефонни централи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Контролни панели


SP4000, PARADOX

Цена: 43,00 лв. с ДДС

Контролен панел - платка с 4 до 32 зони Spectra SP

 • Поддържа Stay D режим
 • 4-жична разширителна шина
 • Разширяеми до 32 зони
 • 4(8 с ATZ) зони на платката
 • Разширяем до 16 програмируеми PGM изхода
 • 2 разделения
 • 32 потребителски кода
 • Поддържа GSM/GPRS модули от PCS серията
 • Поддържа IP100 Интернет модул
 • Поддържа VDMP3 Plug-in гласов дайлър
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и Babyware
 • Конфигуриране чрез менюта за инсталаторския, главния и за обслужване кодове
 • Различни телефонни номера: 3 за наблюдаващия център, 5 за персонално набиране и 1 за рапорти на пейджър
 • Бутон за софтуерен ресет (връща стойностите по подразбиране и рестартира панела)
 • Директна връзка с Babyware със скорост 9,6 к
 • Памет за 256 събития
 • Без метална кутия

 


SP5500, PARADOX

Цена: 59,00 лв. с ДДС

Контролен панел - платка с 5 до 32 зони Spectra SP

 • 4-жична комуникационна шина 
 • 5 зонови входа или 10 с дублиране на зони (Разширяем до 32 зони)
 • 2 вградени PGM
 • Поддържа 2 разделения на алармената система
 • 32 потребителски кода
 • Поддържа Stay D режим
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad
 • Конфигуриране чрез менюта за инсталаторския, главния и за обслужване кодове
 • Различни телефонни номера: 3 за наблюдаващия център, 5 за персонално набиране и 1 за рапорти на пейджър
 • Възможност за автоматично превключване на лятно/зимно часово време
 • Бутон за софтуерен ресет (връща подразбиращите се стойности и рестартира)
 • Директна връзка със скорост 9.6к с WinLoad
 • Буфер за 256 събития
 • Без метална кутия 
 • Импулсно захранване 1.1A

SP65, PARADOX

Цена: 80,00 лв. с ДДС

Контролен панел - платка с 9 до 32 зони Spectra SP

 • 9 зонови входа или 18 с дублиране на зони (Разширяеми до 32 зони)
 • 2 групи (само 1 група, при използване на клавиатура K636)
 • 3 вградени PGM
 • 32 потребителски кода
 • Поддържа множество комуникационни канали: Интернет комуникация (IP100), Безжична мобилна комуникация чрез GPRS, GSM и SMS (PCS комуникатор), Гласова комуникация (само чрез VDMP3 монтиран в PCS комуникатор)
 • Поддържа Stay D режим
 • 4-жична разширителна шина (свързване на до 15 клавиатури и до три ZX8 разширителни модула до максимума от 15 свързани модула)
 • Импулсно захранване 1.1A
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad
 • Конфигуриране чрез менюта за инсталаторския, главния и за обслужване кодове
 • Директна връзка и програмиране с компютър чрез Babyware
 • Буфер за 256 събития
 • Без метална кутия 
 • Съвместим с клавиатури K636, К10H/V, К32LED, К32I

SP6000, PARADOX

Цена: 115,00 лв. с ДДС

Контролен панел - платка с 8 до 32 зони Spectra SP

 • 4-жична комуникационна шина
 •  8 зонови входа или 16 с дублиране на зони (Разширяем до 32 зони)
 • 4 вградени PGM и 1 алармено реле
 • 2 разделения
 • 32 потребителски кода
 • Поддържа Stay D режим
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad
 • Конфигуриране чрез менюта за инсталаторския, главния и за обслужване кодове
 •  Различни телефонни номера: 3 за наблюдаващия център, 5 за персонално набиране и 1 за рапорти на пейджър
 • Възможност за автоматично превключване на лятно/зимно часово време
 • Бутон за софтуерен ресет (връща подразбиращите се стойности и рестартира)
 • Директна връзка със скорост 9.6к с WinLoad
 •  Буфер за 256 събития
 • Без метална кутия 
 •  Импулсно захранване 1.5A

SP7000, PARADOX

Цена: 139,00 лв. с ДДС

Контролен панел - платка с 16 до 32 зони Spectra SP

 • 4-жична комуникационна шина
 • 16 зонови входа или 32 с дублиране на зони (Разширяем до 32 зони)
 • 4 вградени PGM и 1 алармено реле
 • 2 разделения
 • 32 потребителски кода
 • Поддържа Stay D режим
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad
 • Конфигуриране чрез менюта за инсталаторския, главния и за обслужване кодове
 • Различни телефонни номера: 3 за наблюдаващия център, 5 за персонално набиране и 1 за рапорти на пейджър
 • Възможност за автоматично превключване на лятно/зимно часово време
 • Бутон за софтуерен ресет (връща подразбиращите се стойности и рестартира)
 • Директна връзка със скорост 9.6к с WinLoad
 • Буфер за 256 събития
 • Без метална кутия 
 • Импулсно захранване 1.5A

EVO192, PARADOX

Цена: 111,00 лв. с ДДС

Контролен панел - платка с 192 зони за алармени системи Digiplex EVO 

 • 8 зонови входа (16 с дублиране на зони) разширяеми до 192 чрез 4 жична комуникационна шина 
 • Поддържа до 8 разделения 
 • Поддържа до 254 разширителни модула
 • Поддържа до 999 потребителски кода
 • Поддържа до 999 дистанционни управления (при RTX3)
 • 5 програмируеми(PGM) изхода на платката разширяеми до 250
 • Вградени възможности за контрол на достъп
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad
 • Съвместим с NEware V4.0 или по-нов софтуер за упрваление 
 • Поддържа гласовия модул VDMP3
 • Възможност за свързване на GSM комуникатор PCS250 и интернет модул IP150 за отдалечен мониторинг на алармената система
 • Вграден часовник с батерия
 • 1 контролиран изход за сирена, спомагателен изход и телефонна линия
 • Бутон за софтуерен ресет (връща фабричните стойности и рестартира панела)
 • Бутон за активиране/дезактивиране на допълнителния изход
 • Възможност за автоматично превключване на лятно/зимно часово време
 • Памет за 2048 събития
 • Без метална кутия 
 • 1.7А импулсно захранване

MG5000, PARADOX

Цена: 105,00 лв. с ДДС

Контролен панел - платка с 32-зони  Magellan за изграждане на безжични охранителни системи Paradox

 • Поддържа до 32 зони (всяка от които може да е безжична)
 • 2 алармени зони на платката (4 с ATZ) разширяеми до 32 чрез 4 жичната комуникационна шина 
 • 2 разделения на системата
 • Вграден приемопредавател (433MHz)
 • Поддържа 16 PGM-а (всеки от които може да е безжичен)
 • 32 потребителя и 32 дистанционни управления (по едно за потребител)
 • Поддържа Stay D режим
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad
 • Възможност за свързване на GSM комуникатор PCS250 и интернет модул IP150 за отдалечен мониторинг
 • Много телефонни номера: 3 за наблюдаващ център, 5 за лично известяване и 1 за рапорти на пейджър
 • Автоматична поддръжка на лятно/зимно часово време
 • 4-жична комуникационна шина позволява свързване на до 15 клавиатури и до три ZX8 зонови разширителя 
 • Бутон за софтуерен ресет (зарежда подразбиращите се настройки и рестартира)
 • Директно свързване със скорост 9.6k с WinLoad
 • Буфер за 256 събития
 • Без метална кутия

MG5050, PARADOX

Цена: 130,00 лв. с ДДС

Контролен панел - платка с 32-зони Magellan за изграждане на безжични охранителни системи Paradox

 • Поддържа до 32 зони (всяка от които може да е безжична)
 • 5 алармени зони на платката (10 с ATZ) разширяеми до 32 чрез 4 жичната комуникационна шина 
 • 2 разделения на системата
 • Вграден приемопредавател (433MHz)
 • Поддържа 16 PGM-а (всеки от които може да е безжичен)
 • 32 потребителя и 32 дистанционни управления (по едно за потребител)
 • Поддържа Stay D режим
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad
 • Възможност за свързване на GSM комуникатор PCS250 и интернет модул IP150 за отдалечен мониторинг 
 • Много телефонни номера: 3 за наблюдаващ център, 5 за лично известяване и 1 за рапорти на пейджър
 • Автоматична поддръжка на лятно/зимно часово време
 • 4-жична комуникационна шина позволява свързване на до 15 клавиатури и до три ZX8 зонови разширителя 
 • Бутон за софтуерен ресет (зарежда подразбиращите се настройки и рестартира)
 • Директно свързване със скорост 9.6k с WinLoad
 • Буфер за 256 събития
 • Без метална кутия