Телефонни централи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Клавиатури


K10V, PARADOX

Цена: 67,00 лв. с ДДС

10-Зонова жична вертикална LED клавиатура за алармени системи Paradox Magellan MG5000/ MG5050

 • 10-зонова LED индикация на зоните 
 • Показва StayD статуса
 • Показва състоянията Включено, Нощен режим, Стей и Изключено за всяка група на системата
 • Патентовано светване на клавишите (бутон светва, за да индикира отворена зона)
 • Настройка на осветеността
 • 7 бутона за действия с едно докосване 
 • 3 паник-аларми с възможност за активиране от клавиатурата
 • Свързване към 4-жичната разширителна шина
 • Съвместима с контролни панели MG5000/MG5050, Spectra SP -SP4000, SP5500, SP6000, SP65, SP7000

K10H, PARADOX

Цена: 67,00 лв. с ДДС

10-Зонова жична хоризонтална LED клавиатура за алармени системи Paradox Magellan MG5000/ MG5050

 • 10-зонова LED индикация на зоните 
 • Показва StayD статуса
 • Показва състоянията Включено, Нощен режим, Стей и Изключено за всяка група на системата
 • Патентовано светване на клавишите (бутон светва, за да индикира отворена зона)
 • Настройка на осветеността
 • 7 бутона за действия с едно докосване 
 • 3 паник-аларми с възможност за активиране от клавиатурата
 • Свързване към 4-жичната разширителна шина
 • Съвместима с контролни панели MG5000/MG5050, Spectra SP -SP4000, SP5500, SP6000, SP65, SP7000

K636, PARADOX

Цена: 53,00 лв. с ДДС

10-Зонова жична хоризонтална LED клавиатура за алармени системи Paradox Magellan MG5000/ MG5050 с едно разделение (група)

 • 10-зонова LED индикация на зоните 
 • Показва StayD статуса
 • Показва състоянията Включено, Нощен режим, Стей и Изключено за всяка група на системата
 • Патентовано светване на клавишите (бутон светва, за да индикира отворена зона)
 • Настройка на осветеността
 • Независимо зададени зони със звънене
 • 3 паник-аларми с възможност за активиране от клавиатурата
 • Свързване към 4-жичната разширителна шина 
 • Съвместима с контролни панели MG5000/MG5050, Spectra SP -SP4000, SP5500, SP6000, SP65, SP7000

K32+, PARADOX

Цена: 102,00 лв. с ДДС

32-Зонова жична LED клавиатура за алармени системи Paradox MG5000/ MG5050

 • Подържа StayD режим
 • 32-зонова LED индикация
 • Индивидуална LED индикация за статуса (Arm, Sleep, Stay и изкл.) на всяко разделение на системата
 • Обновяване на място на фърмуера с 307USB и WinLoad
 • 1 зонов вход на клавиатурата
 • Независимо зададени зони със звънене
 • 7 бутона за действия с едно докосване
 • 3 паник аларми, задействани с едно докосване на клавиш от клавиатурата
 • Настройваема подсветката на LED клавиатурата 
 • Свързва се към 4-жичната разширителна шина 
 • Съвместима с контролни панели за алармени системи Paradox MG5000, MG5050 и панели от серията Spectra SP – SP4000, SP5500, SP6000, SP65, SP7000

K35, PARADOX

Цена: 124,00 лв. с ДДС

32-зонова клавиатура с икони за алармени системи MG5000, MG5050

 • Предварително зададени съобщения, които напътстват потребителя при работа със системата
 • Показва статуса на 32-те зони в 2 разделения на системата
 • StayD статус икона
 • Показва статуса на Arm, Sleep, Stay and Off за всяко разделение 
 • Показва проблемите, байпас зоните и паметта
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad
 • 1 зонов вход от клавиатурата
 • Независимо зададени зони със звънене
 • 8 бутона за действия с едно докосване
 • 3 паник-аларми с възможност за активиране от клавиатурата
 • Настройка на осветеността, контраста и скоростта на прелистване
 • Свързва се чрез 4-жична разширителна шина
 • Съвместима с всички контролни панели от серията Spectra SP с фирмуеър V2.31 или по-нова и с MG5000/MG5050

K32LCD +BUL/ENG, PARADOX

Цена: 130,00 лв. с ДДС

32-Зонова LCD клавиатура за алармени системи Paradox 

 • 32-символен син LCD дисплей с програмируеми етикети
 • Обновяване на място на фърмуера на алармената система чрез 307USB и WinLoad
 • Подържа StayD режим
 • Индивидуална LED индикация на клавиатурата за активиране на алармен режим StayD
 • 1 зонов вход на клавиатурата
 • 8 бутона за действия с едно докосване
 • 3 паник аларми, задействани с едно докосване на клавиш от клавиатурата
 • Настройки за подсветката, контраста и скоростта на прелистване
 • Свързва се към 4-жичната разширителна шина 
 • Съвместима с контролни панели за алармени системи Paradox MG5000, MG5050 и панели от серията Spectra SP – SP4000, SP5500, SP6000, SP65, SP7000

K32RF, PARADOX

Цена: 174,00 лв. с ДДС

32-зонова безжична LED клавиатура за алармени системи Paradox Magellan

 • Наблюдение на статуса на зоните в реално време
 • Вграден приемопредавател(433MHz/ 868MHz) за комуникация 
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad
 • 8 бутона за действия с едно докосване на функции 
 • 3 паник-аларми с възможност за активиране от клавиатурата
 • Показва статуса на 32-те зони в 2 групи на алармената система
 • Показва StayD статуса
 • Показва състоянията Включено, Нощен режим, Стей и Изключено за всяка група
 • Настройка на осветеността
 • Автономно захранване:3.7Vdc Li-Ion акумулаторна батерия
 • Изисква 6Vdc захранващ адаптор (PA6-EU не е включен)
 • Обхват в типична жилищна обстановка: 40м
 • Съвместима с контролни панели MG6250, MG5000/MG5050 V3.22, Spectra SP V3.22 (освен SP4000) и RTX3 V1.42

K37, PARADOX

Цена: 173,00 лв. с ДДС

32-зонова безжична LCD клавиатура с икони за алармени системи Magellan

 • Наблюдение на статуса на зоните в реално време
 • Вграден приемопредавател(433MHz /868MHz) за комуникация 
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad
 • 8 бутона за действия с едно докосване на функции 
 • 3 паник-аларми с възможност за активиране от клавиатурата
 • Показва статуса на 32-те зони в 2 групи
 • Показва StayD статуса
 • Показва състоянията Включено, Нощен режим, Стей и Изключено за всяка група
 • Настройка на осветеността
 • Автономно захранване: 2 бр. AA алкални батерии
 • Изисква 6Vdc захранващ адаптор (PA6-EU не е включен)
 • Обхват в типична жилищна обстановка: 40м
 • Съвместима с контролни панели MG6250, MG5000/MG5050 V3.22, Spectra SP V3.22 (освен SP4000) и RTX3 V1.42

K32LX, PARADOX

Цена: 181,00 лв. с ДДС

32-символна LCD клавиатура с вграден безжичен приемник за алармени системи Spectra

 • Визуализация в реално време на зоните в аларма
 • StayD LED
 • Конфигуриране чрез менюта за лесна настройка (за инсталатор и потребител)
 • Обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad
 • 1 зонов вход от клавиатурата
 • Независимо зададени зони със звънене
 • 8 бутона за действия с едно докосване
 • 3 паник-аларми с възможност за активиране от клавиатурата
 • Настройка на осветеността, контраста и скоростта на прелистване
 • Свързва се чрез 4 жична бъс връзка към контролния панел
 • Съвместима с всички безжични разширителни модули, дистанционни и детектори от серията Magellan
 • Съвместима с контролни панели SP5500/SP6000/SP7000 версия след 4.72

K641+ BUL/ENG, PARADOX

Цена: 168,00 лв. с ДДС

32-символна LCD клавиатура за алармери системи Paradox Digiplex EVO

 • 32-символен син LCD дисплей с програмируеми етикети(чрез ключ памет (Memory Key), софтуер за програмиране и управление на систамата Winload, NEware)
 • Обновяване на фърмуера на място чрез CONV4USB и WinLoad
 • Съвместима с контролни панели DGP-848, EVO96, EVO48 и EVO192 
 • Назначаване към една или повече разделения на системата
 • 1 адресируема зона и 1 PGM изход
 • Независимо зададени зони със звънене
 • 14 бутона за действие с едно докосване на функционалности
 • 3 паник аларми, задействани с едно докосване на клавиш
 • Настройка на осветеността, контраста и скоростта на прелистване
 • Показва времето в 12 или 24 часов формат
   

K656 BUL/ ENG, PARADOX

Цена: 186,00 лв. с ДДС

Touch Sense 32-символна LCD клавиатура за алармени системи Paradox Digiplex EVO

 • Чувствителни на допир клавиши с LED осветеност
 • 32-символен син LCD екран
 • Компактен дизайн с изчистени линии
 • Визуализация на зоните в аларма 
 • Възможност за качване/сваляне на системният и софтуер от инсталатора (чрез Babyware софтуер за управление)
 • Възможност за обновяване на фърмуера на място чрез Paradox InField софтуера
 • Улеснено програмиране на дистанционни управления за алармени системи Paradox
 • Интерфейс на множество езици
 • Назначаване към една или повече части на системата
 • 1 адресируема зона и 1 PGM изход
 • Независимо зададени зони със звънене
 • Бутони за действие с едно докосване
 • 3 паник аларми, задействани с едно докосване на клавиш
 • Настройка на осветеността, контраста и скоростта на прелистване
 • Показва времето в 12 или 24 часов формат

K641 LX, PARADOX

Цена: 210,00 лв. с ДДС

32-символна LCD клавиатура с вграден безжичен приемник за алармени системи Digiplex EVO

 • 32-символна клавиатура със син LCD екран с програмируеми етикети (посредством Ключа за програмиране, WinLoad, NeWare или модула за предаване на данни)
 • Визуализация на зоните в аларма
 • Вграден безжичен приемник 
 • Назначаване към една или повече части на системата
 • Активиране на алармената система чрез код за достъп или дистанционно управление
 • Възможност за добавяне към системата на безжични алармени датчици за движение
 • 1 адресируема зона и 1 PGM изход
 • Независимо зададени зони със звънене
 • 14 бутона за действие с едно докосване на функции
 • 3 паник аларми, задействани с едно докосване на клавиш
 • Настройка на осветеността, контраста и скоростта на прелистване
 • Показва времето в 12 или 24 часов формат

K641R BUL/ENG, PARADOX

Цена: 226,00 лв. с ДДС

32-символна LCD клавиатура с вграден четец за контрол на достъп за алармери системи Paradox EVO192

 • 32-символна клавиатура със син LCD екран с програмируеми етикети (посредством Ключа за програмиране, WinLoad, NeWare или модула за предаване на данни)
 • Назначаване към една или повече части на системата
 • 1 адресируема зона и 1 PGM изход
 • Независимо зададени зони със звънене
 • Вграден четец за контрол на достъп
 • Активиране на алармената система чрез карта за достъп и/или код за достъп
 • Контакт за врата и изискване за разрешение за излизане
 • Изход за заключване на врата
 • Програмируем график за автоматично отключване
 • Аларми за оставена отворена врата или насилствено отворена
 • 14 бутона за действие с едно докосване на функции 
 • 3 паник аларми, задействани с едно докосване на клавиш
 • Настройка на осветеността, контраста и скоростта на прелистване
 • Показва времето в 12 или 24 часов формат

TM50, PARADOX

Цена: 241,00 лв. с ДДС

Клавиатура със сензорен екран за алармени системи Paradox 

 • Тънък и елегантен дизайн
 • 5-инчов (12.7cm) дисплей с ярки цветове и резолюция 480 × 272 пиксела
 • Интуитивен базиран на икони потребителски интерфейс за управление 
 • Контролира до 8 PGM изхода при безжични алармени системи Paradox Magellan
 • Слот за SD карта за поставяне на потребителски теми и звуци, снимки и обновяване на фърмуера
 • 1 зонов/температурен вход за свързване на детекторно устройство или външен температурен сензор (TEMP07)
 • За повърхностен монтаж(14.4 × 9.6 × 1.4 cm)
 • Предлага се в черен и бял цвят
 • Съвместима с EVO и MG/SP серия контролни панели