Телефонни централи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Атенюатори


VC-530, EUROSHINE

Цена: 23,40 лв. с ДДС

Регулатор на звук 30W за монтаж в конзолна кутия

 • Мощност: 30W на 100V
 • Степени на усилване: 4 + изключено
 • Размери: 87x87x43 мм

VC-560, EUROSHINE

Цена: 27,00 лв. с ДДС

Регулатор на звук 60W за монтаж в конзолна кутия

 • Мощност: 60W на 100V
 • Степени на усилване: 4 + изключено
 • Размери: 87x87x43 мм

ATT-306PEU, MONACOR

Цена: 26,40 лв. с ДДС

Регулатор на звук 6W за монтаж в конзолна кутия

 • Мощност: 6W на 100V
 • Приоритетно реле - 24V
 • Степени на усилване: 10 + изключено
 • Размери: 80x80x45 мм

ATT-512PEU, MONACOR

Цена: 48,00 лв. с ДДС

Регулатор на звук 12W за монтаж в конзолна кутия

 • Мощност: 12W на 100V
 • Приоритетно реле - 24V
 • Степени на усилване: 10 + изключено
 • Размери: 80x80x45 мм

ATT-550PEU, MONACOR

Цена: 72,00 лв. с ДДС

Регулатор на звук 50W за монтаж в конзолна кутия

 • Мощност: 50W на 100V
 • Приоритетно реле - 24V
 • Степени на усилване: 10 + изключено
 • Размери: 80x80x45 мм

ATT-5100PEU, MONACOR

Цена: 90,00 лв. с ДДС

Регулатор на звук 100W за монтаж в конзолна кутия

 • Мощност: 100W на 100V
 • Приоритетно реле - 24V
 • Степени на усилване: 10 + изключено
 • Размери: 80x80x45 мм

AT-063P, TOA

Цена: 54,00 лв. с ДДС

Висококачествен ротационен атенюатор 6W за монтаж на стена и използва трансформатор за превключване на различни мощности

 • Мощност на вход: 0.5 - 6W
 • Режими на работа: 5 степени (0 dB, -6 dB, -12 dB, -18 dB, OFF)
 • Размери: 70x120x55 мм (with plate)

AT-303P, TOA

Цена: 72,00 лв. с ДДС

Висококачествен ротационен атенюатор 30W за монтаж на стена и използва трансформатор за превключване на различни мощности

 • Мощност на вход: 0.5 - 30W
 • Режими на работа: 5 степени (0 dB, -6 dB, -12 dB, -18 dB, OFF)
 • Размери: 70x120x55 мм (with plate)

AT-603P, TOA

Цена: 102,00 лв. с ДДС

Висококачествен ротационен атенюатор 60W за монтаж на стена и използва трансформатор за превключване на различни мощности

 • Мощност на вход: 0.5 - 60W
 • Режими на работа: 5 степени (0 dB, -6 dB, -12 dB, -18 dB, OFF)
 • Размери: 70x120x55 мм (with plate)