Телефонни централи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Софтуери


QSS

Цена: 480,00 лв. с ДДС

Софтуер Модул потребителски софтуер :

  •  База Данни
  •  Управление на достъпа на карти
  •  Въвеждане на данни за служители
  •  Извеждане на справки и експорт в различни формати.
  •  Управление на достъпа на временни посетители.
  • Включен лиценз за едно работно място.

QSS-1L

Цена: 230,00 лв. с ДДС

Софтуер модул потребителски софтуер  Лиценз за второ или следващо работно място:

  • Управление на достъпа на карти.
  •  Въвеждане на данни за служители.
  •  Извеждане на справки и експорт в различни формати.
  •  Управление на достъпа на временни посетители