Телефонни централи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Контролери


QDC-LAN

Цена: 252,00 лв. с ДДС

Контролер за управление на 2 броя Wiegand четци за безконтактни карти.

 • Максимална дистанция между контролера и четците до 80м.
 • REX –заявка за изход; DOOR monitor- следене статуса на вратата; Fire Alarm-вход от външни системи.
 • Възможност за програмиране на входовете.
 • TCP/IPинтерфейс за комуникация.
 • Възможност за управление на 2бр. четци Wiеgand.
 • 5 броя програмируеми алармени входа. При получаване на сигнал на входа на контролер да се задейства един от изходите на произволен друг контролер от системата.
 • Запис на събитията от алармените входове.
 • 2 броя изхода за управление, всеки с възможност да комутира,(NO/COM/NC).
 • Памет за 128 000 събития със синхронизация с главният контролер.
 • Offline режим на работа с функция Anti-Pass-Back.

QMC-1002IP

Цена: 252,00 лв. с ДДС

Главен контролер за управление на 31 броя контролери.

 • Високо качество на предлаганата услуга;
 • Статистика и оптимизация посредством софтуер;
 • Fire Alarm-вход от външни системи;
 • Възможност за програмиране на входовете;
 • TCP/IP интерфейс за комуникация;
 • Възможност за управление на 31 бр. контролери;
 • Запис на събитията от алармените входове;
 • 2 броя входа за управление, всеки с възможност за конфигуриране;
 • Памет за 128 000 събития;
 • Режим на работа с функция Anti-Pass-Back;
 • Функция аварийно отваряне на вратите.

QDC-120

Цена: 252,00 лв. с ДДС

DOOR контролер за управление на 2 броя 125 kHz Wiegand 26Bit четци за безконтактни карти.

 • Високо качество на предлаганата услуга;
 • Статистика и оптимизация посредством софтуер;
 • Fire Alarm-вход от външни системи;
 • Възможност за програмиране на входовете;
 • RS-485 интерфейс за комуникация;
 • Запис на събитията от алармените входове;
 • 5 програмируеми алармени входа;
 • 2 изхода за управление (NO/COM/NC);
 • Памет за 128 000 събития;
 • Режим на работа с функция Anti-Pass-Back;
 • Функция аварийно отваряне на вратите.

SINGLE READER/ CONTROLLER

Цена: 84,00 лв. с ДДС

 • Четец/ контролер;
 • Памет за 2000 потребителя;
 • Подходящ за управление на кооперации, асансьори, малки помещения и много други;
 • Добавянето и изтриването на потребителска карта се извършват чрез управляващата карта;
 • Има възможност за връзка с допълнителен Wiegand четец;
 • Сигнала за отваряне на вратата е изход директно от релето (NO/NC опционално).