Телефонни централи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Аксесоари


HID I-Class

Цена: 195,00 лв. с ДДС

Картов четец


Mifare

Цена: 140,00 лв. с ДДС

Картов четец


EM

Цена: 85,00 лв. с ДДС

Картов четец 


Wi-Fi

Цена: 168,00 лв. с ДДС


Камера за лицево разпознаване

Цена: 252,00 лв. с ДДС