Телефонни централи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Компютърни мрежи