Телефонни централи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Полезно

ISDN (Integrated Services Digital Network- цифрова мрежа с интеграция на услугите) е специален вид линия от оператора до крайния потребител. В България се използвата двата варианта:

-       Основен достъп BRA (Basic Rate Access) известен още като 2B + D – осигурява по нормална двупроводна абонатна линия /чифт/ осъществяването на комуникация едновременно по два канала със скорост 64 Kbit/s (2 B-канала за телефония или данни) и един 16 Kbit/s D-канал за сигнализация при изграждане на връзките, CLIP информация и информация за таксуването.

-       Първичен достъп PRA (Primary Rate Access), известен още като 30B + D – осигурява 30 B-канала със скорост 64 Kbit/s за телефония и предаване на данни и един D-канал със скорост 64 Kbit/s за сигнализация при изграждане на връзките по B-каналите.

Всъщност реалното приложение на ISDN линията се състои в следното:

-       за BRA ISDN линията плащате 42.00 лв с ДДС на месец и получавате два едновременни разговора и до 5 реални градски номера. При обикновенни линии това би ви струвало 108.00 лв. Ако имате хотел, софтуера за отчитане на разговорите ще регистрира само проведените разговори без да прави грешки с нереални разговори.

-       PRA ISDN линията е подходяща за големи фирми и организации. При такса от около 400.00 лв. получавате 30 едновременни разговора и 300 реални градски номера.