Телефонни централи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Партньори

ТЕЛЕКОМ КОНСУЛТ ДД ЕООД е партньор на „ТЕКО” АД www.teko-ad.com за цифрови учрежденски централи SIEMENS www.siemens.bg от серията HICOM 1хх и HiPath 11xx, HiPath 3xxx съответната периферия – телефонни апарати и аксесоари.

ТЕЛЕКОМ КОНСУЛТ ДД ЕООД е партньор на „Енко 2013” ЕООД www.enco.bg VoIP оборудване на Yealink www.yealink.com и Matrix .

ТЕЛЕКОМ КОНСУЛТ ДД ЕООД е партньор на „Биттел” ЕООД www.bittel.bg за продуктите на Panasonic.

ТЕЛЕКОМ КОНСУЛТ ДД ЕООД е партньор на „Сектрон” ООД www.sectron.com за системи за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника.

ТЕЛЕКОМ КОНСУЛТ ДД ЕООД е партньор на „Естел” ООД www.estel.bg за централи с търговски марки ESTEL и TELESIS.

ТЕЛЕКОМ КОНСУЛТ ДД ЕООД е партньор на „Ранина” ООД www.ranina.com за системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

ТЕЛЕКОМ КОНСУЛТ ДД ЕООД е партньор на „Алкомтех” АД www.alcomtech.bg за телефонни централи тип ALCATEL от сериите 4100, 4200 и Omni_PCX.